แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

#หัวข้อข่าวจำนวนการเข้าชม 
1โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อป้องปันการกระทำความผิด สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาทและผู้ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 256291
2โรงพยาบาลปราสาทต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์281
3กลุ่มจักษุทิพย์139